OKT 2021

30.07 - 6.08
 
LA ORESTO KUZMA-TAGOJ
 
(vi pagas surloke)

En la 2021a OKT okazos samtempe en du urbon

30.07 – 02.08 en Kijivo

 

La 2an nokte, ni forveturos al Odeso per nokta trajno, aŭ la 3an tage per taga trajno.

 

Se vi pli longe volas Kijivumi, ni rezervos por vi la ĉambron kaj organizos kelkajn ekskursojn

3.08 – 6.08 en Odeso
Eblos loĝi en hoteleto aŭ en tendaro

 

Aldone:
Multaj restos en Odeso ĝis la 8

En Kijivo

Loĝado (prezo por unu homo)

Pli detale

2-lita ĉambro (kunigita lito) 13 EUR
2-lita ĉambro plibonigita (kunigita lito) 15 EUR
2-lita ĉambro 15 EUR
4-lita ĉambro 7.5 EUR
5-lita plibonigita 8 EUR
3-lita ĉambro standarta 10 EUR
4-lita ĉambro plibonigita 10 EUR
3-lita ĉambro plibonigita 12 EUR
2-lita duonlukso 21 EUR
 

Manĝoj

Matenmanĝo 3 EUR
Tagmanĝo 4 EUR
Vespermanĝo 3 EUR

Transporto

Rilate al aĉetado de biletoj kontaktu Andreon

 

Nokta trajno

Indas antaŭ monato jam zorgi pri la biletoj

4 homoj en kupeo – ekde 5.5 EUR ĝis 21 EUR 

2 homoj en kupeo – 18, 42 aŭ 50 EUR (lukso)

Tempo de vojaĝo – 9, 10 aŭ 13 horoj

Taga trajno

Biletoj estas multaj

Unu sidloko – 15 EUR

Tempo de vojaĝo – 7 horoj

En Odeso

Loĝado (prezo por unu homo)

Pli detale

4-lita ĉambro por 5 tranoktoj – 34 EUR
6-lita ĉambro por 5 tranoktoj – 32 EUR
8-lita ĉambro 5 tranoktoj – 30 EUR
 

En tendaro

Kun propra tendo – senpage

Pli detale

 

Manĝoj

Memstare ~3-4 EUR