LA ORESTO KUZMA-TAGOJ
Programo 2019
Programeroj okazos en hotelo "Svit Hub", kie ni rezervis ĉiujn lokojn!

Se vi preparos prelegon aŭ majstroklason por esti filmita kaj aperi sur ĉi tiu retejo, do vi ricevos 10€ + donacon!


23.08

Prezentejo 1
(granda ĉambro aŭ kafejo)
 
08:00 - ... eblas lasi aĵojn
               en la hotelo
14:00 - Loĝigo (Petro)
15:00 - Prelego
15:30 - Prelego
16:00 - Ekskurso al la fortikaĵo
            60 hrn (2 EUR)


20:00 - Interkonaj ludoj (Andreo)
21:00 - Buterpan-vespero
            kaj E-karaokeo


Prezentejo 2
(manĝejo)
 
09:30 - Matena teumado
12:00 - Interkona teumado
   -
15:00 - Interkona teumado
15:30 - Prelego
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
21:30 - Prelego
22:00 - Surtablaj ludoj
            kaj teumado


24.08

Prezentejo 1

   -
10:00 - Matena gimnastiko
11:00 - Eksterurba ekskurso al
         Bakota - 100 hrn (3 EUR)


20:00 - Amika vespermanĝo
(prenu kun vi ion manĝeblan)
+ rememoroj pri V.Pacjurko


Prezentejo 2

09:30 - Matena teumado
10:00 - Prelego
   -
   -
   -
   -
15:00 - Teumado
   -
   -
   -
   -
   -
21:00 - Prelego
21:30 - Prelego
22:00 - Surtablaj ludoj
            kaj teumado


25.08

Prezentejo 1

   -
   -
   -
11:00 - Matena gimnastiko
11:30 - Pafado (en parko, Fedja)
12:30 - Ekskurso tra la urbo

16:00 - Rakontoj pri vojaĝoj
17:00 - Prelego
17:30 - Prelego
18:00 - Prelego
18:30 - Buterpan-vespero

Prezentejo 2

09:30 - Matena teumado
10:00 - Prelego
10:30 - Filmado (Andreo)
11:00 - Prelego