LA ORESTO KUZMA-TAGOJ
Programo
Se vi preparos prelegon aŭ majstroklason por esti filmita kaj aperi sur ĉi tiu retejo, do vi ricevos 10€ + donacon!

22.08

Prezentejo 1
(koridoro)
 
08:00 - ... eblas lasi aĵojn
               en la hotelo
14:00 - Loĝigo (Petro)
15:00 - Interkonaj ludoj (Andreo)
15:30 - Ekskurso al la kastelo

19:00 - Buterpan-vespero

Prezentejo 2
(manĝejo)
 
09:30 - Matena teumado
12:00 - Interkona teumado
   -
15:00 - Interkona teumado
15:30 - Prelego

23.08

Prezentejo 1

05:00 - Busveturo al Debrecen
            600 hrn (20 EUR)


 

24:00 - Reveno el Debrecen
00:15 - Buternan-vespero
(kunprenu iun panaldonaĵon)


Prezentejo 2

   -
09:00 - Matena teumado
10:00 - Prelego
11:00 - Taga promenado
   -
15:00 - Ripozado
   -
17:00 - Prelego
18:00 - Vespera promenado


24.08

Prezentejo 1

   -
   -
   -
11:00 - Matena gimnastiko
11:30 - Prelego
12:00 - Ekskurso tra la urbo

16:00 - Rakontoj pri vojaĝoj
17:00 - Prelego
17:30 - Prelego
18:00 - Prelego
18:30 - Buterpan-vespero
(kunprenu iun panaldonaĵon)


Prezentejo 2

09:30 - Matena teumado
10:00 - Prelego
10:30 - Filmado (Andreo)
11:00 - Prelego
11:30 - Prelego